Контакт

Ве молиме оставете порака и ние ќе Ве контактираме за не повеќе од 12 саати.


Вашата порака е успешно испратена

Контакти

Работни часови

  • Понеделник-Петок: 8:00 до 16:00
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2964.9420145461168!2d21.407900315444895!3d42.001519979212546!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x135414440c72d67f%3A0x1c782e667ee5a2f7!2sKranart!5e0!3m2!1sen!2s!4v1455028349246" width="800" height="600" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen">